Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКА ТОДОРОВИЋА, 5/ИМ-СЦИ под називом : "КОНЦИПИРАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ БИЗНИСА СА АСПЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.