Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: НИКОЛЕ ПАВЛОВИЋА, 63/СИ-СЦИ под називом : "ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОРАЧУНА ПРЕВОЗНОГ ПУТА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАТАКА ИЗ ПРЕВОЗА ПУТА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.