Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: НИКОЛЕ СТЕФАНОВИЋА, 66/СИ-СЦИ под називом : "ИЗБОР ПРЕЂЕНОГ ПУТА У ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТА РОБЕ - ПОНАВЉАЈУЋИ ПРЕВОЗНИ ПУТ СА ДЕЛИМИЧНИМ ИСКОРИШЋЕЊЕМ ПРЕЂЕНОГ ПУТА У ПОВРАТНОЈ ВОЖЊИ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 09.11.2018. године.

 

У Врању, 09.11.2018.г.