Специјалистички рад кандидата: Срђан Војиновић 26/ИМ-СЦИ под називом : "TQM - потпуно управљање квалитетом и улога запослених у постизању потпуног квалитета"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 9.9.2019 године.

 

У Врању, 9.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања