Специјалистички рад кандидата: МИЛКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, 71/СИ-СЦИ под називом : "СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗНИМ ПАРКОМ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: ЗДРАВКОВИЋ ИВАНЕ, 65/СИ-СЦИ под називом : "УРЕЂАЈИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: СТАНОЈКОВИЋ НИКОЛЕ, 42/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ СТАЊА ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: РАНКОВИЋ МАРИЈЕ, 59/СИ-СЦИ под називом : "ХИБРИДНА МОТОРНА ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦЕ, 76/СИ-СЦИ под називом : "САВРЕМЕНИ ФЛЕКСИБИЛНИ СИСТЕМИ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Специјалистички рад кандидата: ЈАНКОВИЋ СТЕФАНА, 72/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА КОЧЕЊЕ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања