Објављена је ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

за упис студената у прву годину специјалистичких струковних студија на студијском програму Инжењерски менаџмент за школску 2019/2020.годину.

 

Прелиминарна ранг листа

Пројекти , награде и признања