ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ СТУДЕНТИ ВШПСС У ВРАЊУ

ДА ПОЧЕВ ОД 01.03.2020. ГОДИНЕ

СВЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ИЗМИРУЈУ НА РАЧУН БРОЈ:

840-2111666-06

ПРИМАЛАЦ: АТВСС НИШ

(АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ)

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО УПИСАТИ:

03-БРОЈ ИНДЕКСА

Пројекти , награде и признања