Обавештавају се студенти Академије техничко васпитачких струковних студија Ниш одсека у Врању, да ће материјал из сваког предмета који слушају у летњем семестру школске 2019/20. године. бити уредно постављан по недељама уз сваки предмет на сајту Високе школе, уласком на страницу ПРЕДМЕТИ. 

   Сајту се приступа  на већ познат начин, кроз шифру, коју студенти имају за сваки студијски програм. Шифре ће још једном бити послате председнику парламента, студенту Милану Томићу, које ће вам те исте проследити. Начин приступања сајту је идентичан као када се гледају резултати колоквијума и испита.

 Информације о контактима наставника и сарадника налазиће се на страници ПРЕДМЕТИ.

 

 

Пројекти , награде и признања