Дана 26.04.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стаменковић Жељко 274/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: "ДИВИДЕНДА КАО ДОХОДАК АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА".

 

Састав Комисије:

  1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
  2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
  3. МР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

 

У Врању, 23.04.2018.г.

Пројекти , награде и признања