ekologoОБАВЕШТЕЊЕ о расписивању

НАГРАДНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ  ЦВЕТА 

Шифрирану коверту са фотографијом цвета предати у библиотеци, Милошу Коцићу, до 17.05.2018.г.

Право учешћа на конкурс имају СВИ СТУДЕНТИ ВШПСС!

Резултате конкурса комисија ће објавити на Дан биодиверзитета 22.05.2018.г.

 

                       Еко-одбор

Пројекти , награде и признања