Дана 14.05.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојановић Милош 178/МИ-СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,

Тема: "ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРИВА ЗА БЕНЗИНСКЕ И ДИЗЕЛ МОТОРЕ".

Састав Комисије:

  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
  2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
  3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 10.05.2018.г.

Пројекти , награде и признања