УПИС 2019 / 2020 - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

indeksi

У прву годину основних струковних студија Висока школа примењених струковних студија у ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ уписаће укупно 80 студента, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели: 

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 7 7 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 3 1 4 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 10 1 11 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 15 15 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 8 8 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА - 9 9 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 5 10 15 Математика или економија 
УКУПНО: 18 62 80  

 

 

 • пријављивање кандидата: 16, 17. и 18. септембра 2019. године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 19. септембра 2019. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 20. септембра 2019. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 23. септембра 2019. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 25.09. и 26.09. 2019. године од 8,00 до 14,00 ч.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,
 • доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,оо ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.


 Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете добити бесплатно предпријавом на конкурс.

 

КОНКУРС - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

Пројекти , награде и признања