ОБАВЕШТЕЊА

Прелиминарне ранг листе по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Обавештавају се сви заинтересовани, да се због техничких проблема са онлајн системом за пријаву за полагање пријемног испита, рок за пријем докумената, продужава до понедељка 29.06.2020. год. 

Заинтересовани кандидати могу да пријаве поднесу путем онлајн апликације на адреси http://vranje.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-vranje, као и лично у просторијама Одсека Врање, ул. Филипа Филиповића 20. радним даном од 8 до 14 часова.

 

Обавештавају се студенти да се испит из предмета УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ код предметног наставника сци Дамјана Станојевића уместо 27.6.2020.год. одлаже за 29.6.2020.год. у 13 сати.

Обавештавају се студенти да се испит из предмета Хигијена и безбедност хране, који је по распореду 25.6.2020. помера за 26.6.2020.год. због пословног одсуства предметног професора.

 

 

 

Кандидати који се буду пријављивали за упис у прву годину основних струковних студија школске 2020/2021. године на Академију техничко-васпитачких струковних студија - Одсек Врање у првом уписном року моћи ће пријаву вршити онлајн.

Уколико кандидат није у могућности да пријаву обави онлајн, може доћи лично са потребним документима на Академију - Одсек Врање до понедељка 29. јуна 2020. год. радним данима од 8-14 часова.

 

Пријављивање за први уписни рок је завршено.

ПРВИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК

 • пријављивање кандидата: од 09.07. и 10.07. 2020. године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 13. јула 2020. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 14. јула 2020. године у 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 16. јула 2020. године у 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 17.07. и 18.07. 2017. године од 8,00 до 14,00 ч.
 

 

Обавештавају се студенти да се испити који су по плану и програму за јунски рок планирани за 22.6.2020. одлажу за 27.6.2020. у 9 часова.    

Испит Системи заштите животне средине уместо 22.06. бити одржан 25.06. и испит Индикатори стања животне средине и радиоекологије уместо 22.06. биће одржан 23.06.

Обавештавају се студенти да се испит из предмета Основи конструисања код проф. др Милоша Ристића уместо 25.06.2020 одржава 23.06.2020. у 12 часова.

 

 
indeksi

Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Врање уписаће у прву годину мастер струковних студиј укупно 32 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

 • на акредитованом студијском програму ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО – 16 самофинансирајућих студената
 • на акредитованом студијском програму МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – 16 самофинансирајућих студената

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 06. 07 и 8.јула 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 11.07.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 14.07.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 15.07.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 24 и 25 септембар 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарна ранг - листе: 28.09.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 30.09.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.10.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

 • пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Одсеку Врање);
 • фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • извод из матичне књиге рођених; и
 • друге доказе прописане Конкурсом.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на мастер струковним студијама на Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш- Одсек Врање подносе:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • oверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним студијама;
 • два попуњена ШВ обрасца ( добијају се у школи бесплатно );
 • попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);
 • студентску књижицу (индекс) - ( добија се у школи бесплатно );
 • две слике формата 3,5 х 4,5 cm;
 • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2020.
 • доказ о уплати I рате школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитчких струковних студија Ниш-Одсек Врање, број 840-2111666-06, позив на број 03-2020.

TРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 • Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • Школарина за мастер струковне студије износи 70.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања на рате и 1000,00 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

 Информатор  можете преузети бесплатно овде.

 КОНКУРС -  ЦЕО ТЕКСТ

indeksi

 Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Врање уписаће у прву годину специјалистичких струковних студија укупно 30 студената који се сами финансирају, на следећем акредитованим студијском програму:

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ -  30  самофинансирајућих студената

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 06. 07 и 8.јула 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 11.07.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 14.07.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 15.07.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 24 и 25 септембар 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарна ранг - листе: 28.09.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 30.09.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.10.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

УСЛОВИ ЗА УПИС

 • У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • На специјалистичке струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са законом.
 • На специјалистичким струковним студијама уписују се студенти из следећих образовно–научних поља: техничко–технолошке науке, друштвено–хуманистичке науке и ИМТ поља.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

 • пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Одсеку Врање);
 • фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених;

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на специјалистичким струковним студијама у Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш- Одсек Врање подносе:

 • оригинал извод из матичне књиге рођених;
 • оригинал дипломе или уверења о завршеним основним студијама;
 • два попуњена ШВ обрасца ( добијају се у школи бесплатно );
 • попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);
 • студентску књижицу (индекс) - ( добија се у школи бесплатно );
 • две слике формата 3,5 х 4,5 cm;
 • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2020. и
 • доказ о уплати I рате школарине на износ од 8.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитчких струковних студија Ниш-Одсек Врање, број 840-2111666-06, позив на број 03-2020.

TРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

 Информатор можете преузети бесплатно овде.

Обавештавају се студенти који су пријавили испите у јунском испитном року да обавезно предају уплатницу (коју су користили приликом онлајн пријаве) професору када дођу на испит.

Пројекти , награде и признања