ОБАВЕШТЕЊА

Rise fotografija

Поштовани студенти Високе школе примењених струковних студија,

Компанија Coca-Cola HBC Србија расписује конкурс за нови Rise Management Trainee program за студенте четврте године, апсолвенте, дипломце, као и полазнике мастер студија акредитованих Универзитета и високих школа у Србији. Овај програм траје две године и подразумева пуно радно запослење. Полазници добијају прилику да уз рад са ментором усавршавају различите вештине неопходне младим лидерима, како би што лакше остварили свој пун пословни потенцијал. Битно је истаћи и да, након завршеног програма, студенти остају у компанији на јуниор менаџерским или експертским позицијама.

Период за пријаве кандидата је од 25. фебруара до 7. априла. Више о овоме можете пронаћи на ЛИНКУ или кликом на фотографију.

 Распореди испита - Јануар - 2018

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

 

Испитни рок

Врста студија

Пријављивање испита

Термин одржавања

Јануар

ОСС / ССС

29., 30. и 31. јануар 2019.

01. – 14. фебруар 2019.

МСС

25. март 2019.

26. – 29. март 2019.

Април

ОСС

04. и 05. април 2019.

08. – 19. април 2019.

МСС

06. мај 2019.

07. – 10. мај 2019.

Јун

ОСС

12., 13. и 14. јун 2019.

17. јун – 05. јул 2019.

МСС

20. и 21. јун 2019.

24. јун – 05. јул 2019.

 

ОСС – Основне струковне студије

ССС - Специјалистичке струковне студије

МСС – Мастер струковне студије

 

Коначна ранг листа првог уписног рока на мастер струковне студије :

Технолошко инжењерство

 

 

Прелиминарна ранг листа првог уписног рока на мастер струковне студије :

Технолошко инжењерство

 

 

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНE СТУДИJE 2018 / 2019 - ПРВИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину мастер струковних студија Висока школа примењених струковних студија у првом уписном року уписаће:

 • на акредитованом студијском програму ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 16 самофинансирајућих студената.

I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има: • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова. • На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

• Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о мастер струковним студијама.

Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на мастер струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

Ранг листа се сачињава према критеријумима из Правилника о мастер струковним студијама.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

- пријављивање кандидата: 03.01.2019, 04.01.2019 и 08.01.2019.године од 8,00 до 12,00 часова

- oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 09.01.2019. године до 12,00 часова

- објављивање коначне ранг - листе: 10.01.2019. године до 12,00 часова

- упис примљених кандидата: 11.01.2019. године и 14.01.2019.године од 8,00 до 14,00 часова

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

- пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Школи);

- фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;

- фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;

- извод из књиге рођених;

- уверење о држављанству; и

- друге доказе прописане Конкурсом.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на мастер струковним студијама у Високој школи примењених струковних студија подносе:

- извод из матичне књиге рођених;

- оригинал дипломе или уверења о завршеним основним студијама;

- два попуњена ШВ обрасца;

- попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);

- студентску књижицу (индекс); - две слике формата 3,5 х 4,5 cm и

- доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за мастер струковне студије износи 80.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања приликом уписа уплате износ од 5.000,00 динара.

 

К О Н К У Р С

 

Коначне ранг листе трећег уписног рока на специјалистичке струковне студије :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Обавештавају се сви студенти ВШПСС да се у периоду од 19. - 23. 11. укључе у обележавање Међународног дана студената, тако што ће цртати ликовне радове на тему везану за студијски програм на коме се налазе.

Сви радови биће изложени у холу школе, а 26.11. биће отворена изложба.

Ликовне радове предати у просторији библиотеке до 25.11.2018.г.

Руководство школе

УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2018 / 2019 - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

 • на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 15 самофинансирајућих студената;
 • на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 9 самофинансирајућих студената. 

 
I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

Ранг листа се сачињава према критеријумима из Правилника о специјалистичким струковним студијама.       

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

 ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 14.11. - 16.11.2018. године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање ранг - листе: 19.11.2018. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 20.11.2018. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 21.11. - 23.11.2018. године од 8,00 до 14,00 часова

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

 • Уверење о дипломирању
 • Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20, 
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

   Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

   Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

К О Н К У Р С

 

Коначне ранг листе другог уписног рока на специјалистичким струковним студијама :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Прелиминарне ранг листе другог уписног рока на специјалистичким струковним студијама :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Пројекти , награде и признања