ОБАВЕШТЕЊА

Коначне ранг листе првог продуженог рока по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Прелиминарне ранг листе другог уписног рока по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

 

УПИС 2018 / 2019 - ДРУГИ УПИСНИ РОК

indeksi

У прву годину основних струковних студија Висока школа примењених струковних студија у ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ уписаће укупно 79 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели: 

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 7 9 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 10 - 10 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 9 - 9 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 8 8 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 10 10 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 1 9 10 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 3 20 23 Математика или економија 
УКУПНО: 25 54 79  

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,
 • доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,оо ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се набавити у скриптарници Школе, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

КОНКУРС ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

Испитни рок

Пријављивање испита

Термин одржавања

Септембар

29., 30. и 31. август 2018.

03. – 14. септембар 2018.

Октобар

14. и 15. септембар 2018.

17. – 28. септембар 2018.

Октобар 1

28. и 29. септембар 2018.

01. – 10. октобар 2018.

 

 Распореди испита - Октобар 1 - 2018

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

 Распореди испита - Октобар - 2018

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

 Распореди испита - Септембар - 2018

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

 

Коначне ранг листе првог продуженог рока по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја дозволило је упис лица са стеченим средњим образовањем у трогодишњем трајању на основне струковне студије у складу са чланом 147. Закона о високом образовању.

Висока школа примењених струковних студија у Врању позива све заинтересоване стредњошколце који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању да наставе своје школовање и упишу један од седам акредитованих студијских програма на основним струковним студијама: Друмски саобраћај, Машинско инжењерство, Заштита животне средине, Прехрамбена технологија, Инжењерство намештаја и ентеријера, Производна економија и Предузетнички менаџмент, у првом уписном року.

 

pdfОбавештење

Прелиминарне ранг листе по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

101Најактивинији студенти Високе школе примењених струковних студија у Врању за свој креативни рад  и освојено прво месте са фигуром „Пробуди се“ примили су награде.

На овогодишњем Еко-пакет креативном конкурсу пристигло је преко 1 300 радова из 51 Еко-школе широм Србије. Тема конкурса у школској 2018/19. години била је „Биодиверзитет” и учесници конкурса су од употребљене Тетра Пак амбалаже представили своје омиљене биљке и животиње, као и читаве екосистеме. Победници у све три узрасне категорије освојили су главну награду од по 100 000,00 динара.

У изради фигуре „Пробуди се“  учествовало је укупно 20 студената, а најактивнији су награђени спортским торбама. Остатак новчане награде утрошен је на опремање школских просторија новим магнетним таблама.

 

 

Висока школа примењених струковних студија из Врања и Višja strokovna šola za les in oblikovanje materialov iz Maribora у Словенији реализоваће пројекат Erasmus+K107 мобилности студената и професора током 2019. године. Наставници и студенти студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера учествоваће у Erasmus пројекту мобилности између поменуте две школе.

Пројекти , награде и признања