ОБАВЕШТЕЊА

Поштовани студенти објављена је прелиминарна ранг листа за упис на специјалистичке струковне студије школске 2017/2018 године у другом уписном року

 

Друмски саобраћај ССС 2017/2018 II уписни рок

 У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија у другом уписном року уписаће на акредитованим студијским програмима:

-САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 7 самофинансирајућих студената,

-ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - 21 самофинансирајућих студената

I - УСЛОВИ УПИСA

            У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

  • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

        Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

            Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

            Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 (десет), те кандидат по овом основу може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидат имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи број бодова из сручно – апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.

             Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

           Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

                       

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

-          пријављивање кандидата: од 13.- 17.11.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

-         oбјављивање ранг - листе: 20.11.2017. године у 14,00 часова

-         објављивање коначне ранг - листе: 21.11.2017. године у 10,00 часова

-         упис примљених кандидата: 22.11.2017. године од 10,00 до 14,00 часова

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

-          Уверење о дипломирању

-          Додатак дипломе

 

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          два обрасца ШВ-20,

-          попуњен индекс,

-          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

-          доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и на име студентског стандарда и осигурања и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

Поштовани студенти објављене су коначне ранг листе за упис на специјалистичке струковне студије школске 2017/2018 године

 

Коначна ранг листа ССС Друмски саобраћај

Коначна ранг листа ССС Инжењерски менаџмент

Поштовани студенти,

објављене су прелиминарне ранг листе за упис у прву годину студија на специјалистичким струковним студијама школске 2017/2018 године.

 

Прелиминарна ранг листа - Друмски саобраћај

Прелиминарна ранг листа - Инжењерски менаџмент

Објављене су Коначне ранг листе за упис у другу и трећу годину студија, школске 2017/2018 годинe на свим студијским програмима.

Коначна ранг листа 2017-2018

Објављене су Прелиминарне ранг листе за упис у другу и трећу годину студија, школске 2017/2018 годинe на свим студијским програмима.

Прелиминарна ранг листа 2017-2018

 

РАНГИРАЊЕ И УПИС СТУДЕНАТА
У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ


Обавештавају се студенти
Високе школе примењених струковних студија у Врању да ће се


РАНГИРАЊЕ И УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ


на свим студијским програмима на основним струковним студијама
обавити према следећем распореду:


- Подношење Захтева студента за рангирање до 10.10.2017. год. у библиотеци     Школе до 14:00 часова
- Објављивање Прелиминарне ранг листе 11.10.2017. год. у 14:00 часова
- Подношење жалби на ранг листу 12.10.2017. год. од 08:00 до 12:00 часова
- Објављивање Коначне ранг листе 12.10.2017. год. у 14:00 часова
- Упис примљених кандидата 13. и 14.10.2017. год. од 08:00 до 14:00 часова

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

-          на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 30 самофинансирајућих студената;

-          на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 30 самофинансирајућих студената.

 

I - УСЛОВИ УПИСA

            У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

  • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

     Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

        Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

        Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 (десет), те кандидат по овом основу може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидатa имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи број бодова из сручно – апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.      

      Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

        Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

      Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

       Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

                       

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

-          пријављивање кандидата: 19.10. -  30.10.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

-         oбјављивање ранг - листе: 31.10.2017. године у 12,00 часова

-         објављивање коначне ранг - листе: 01.11.2017. године у 12,00 часова

-         упис примљених кандидата: 02. и 03.11.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

-          Уверење о дипломирању

-          Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          два обрасца ШВ-20,

-          попуњен индекс,

-          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

-          доказ о уплати школарине.

 

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

   Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

   Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

Висока школа примењених струковних студија у Врању

ОРГАНИЗУЈЕ СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА

и позива све студенте који су уписали

прву годину на основним струковним студијама

школске 2017/2018. године

да присуствују

СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ИНДЕКСА

Свечаност ће бити одржана

у понедељак 02. октобра 2017. године

у амфитеатру Школе са почетком у 13 часова.

 

    Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje intends to award a service contract for TENDER PROCEDURE FOR EXPERT SERVICES in VRANJE with financial assistance from the INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia programme. The contract notice is available from Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Filipa Filipovića 20, 17500 Vranje, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., and it is also published on the INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia website:

https://www.ipacbc-bgrs.eu/tenders

The deadline for submission of applications is 23 October 2017, at 15:00 h.

 1.6_tender_for_experts.rar

 

 

Пројекти , награде и признања