Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Марко Тасић 2/ИМ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

РЕИНЖЕЊЕРИНГ,

Тема: "ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕДУЗЕЋА СА АСПЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА".

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с. , ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОЋ, предавач , члан

У Врању, 23.11.2018.г.

Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Милош Тасић 3/ИМ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

РЕИНЖЕЊЕРИНГ,

Тема: "Организациона структура са аспекта унапређења инжењеринга".

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋпроф.с.с., члан

У Врању, 23.11.2018.г.

Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Марко Тодоровић 5/ИМ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

РЕИНЖЕЊЕРИНГ,

Тема: "Конципирање предузетничког бизниса са аспекта реинжењеринга".

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач, члан

У Врању, 23.11.2018.г.

Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Никола Павловић 63/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,

Тема: "Практична примена прорачуна превозног пута за извршење транспортних задатака из превоза терета".

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, предавач, члан

У Врању, 23.11.2018.г.

Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Бојан Поповић 47/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,

Тема: "Производност теретних возила као функција двеју променљивих".

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋпроф.с.с., члан

У Врању, 23.11.2018.г.

Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Никола Стефановић 66/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,

Тема: "Избор пређеног пута у процесу транспорта робе - понављајући превозни пут са делимичним искоришћењем пређеног пута".

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋпроф.с.с., члан

У Врању, 23.11.2018.г.

Пројекти , награде и признања