Одбрана специјалистичких радова

Дана 17.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ДУШАН МИТИЋ 17/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ,
Тема: "ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ДОБИЈЕНЕ У ФАБРИЦИ ВОДЕ".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
У Врању, 2.10.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПРЕДРАГ ПЕШИЋ 60/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ДАЉИНСКИ ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЉАНА СТАНОЈКОВИЋ 31/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА И ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ОДРЕЂИВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ ПОМОЋУ X-R КОНТРОЛНЕ ТАБЛЕ".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 25.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СМИЉА АНТИЋ 36/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: "БУКА КАО ОБЛИК ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЊЕНИ ЕФЕКТИ НА ЧОВЕКА".
Састав Комисије:
 1. Др Срђан Тасић, председник
 2. Др Гордана Богдановић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 24.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СРЂАН ВОЈИНОВИЋ 26/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "TQM - ПОТПУНО УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И УЛОГА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОСТИЗАЊУ ПОТПУНОГ КВАЛИТЕТА".
Састав Комисије:
 1. Др Срђан Тасић, председник
 2. Др Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 24.9.2019.г.
Дана 15.05.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врањy,
Студент  Слађан Тасић 8/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "Утицај реинжењеринга на организациону структуру малих и средњих предузећа".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с., председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с., члан
У Врању, 08.05.2019.г.

Пројекти , награде и признања