Одбрана специјалистичких радова

Дана 08.05.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању,
Студент  Стефан Савић 55/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "Примена интелигентних система за електронску наплату путарине".
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ    , проф.с.с. , председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ , проф.с.с., ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ   , проф.с.с. , члан
У Врању, 30.04.2019.г.
Дана 17.04.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Душан Дискић 80/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Понављајући превозни пут са делимичним искоришћењем пређеног пута у повратној вожњи, са положајем гараже на превозном путу".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ    , проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ , проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , члан
У Врању, 10.04.2019.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Марко Тасић 2/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕДУЗЕЋА СА АСПЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с. , ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОЋ, предавач , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Милош Тасић 3/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "Организациона структура са аспекта унапређења инжењеринга".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, проф.с.с., члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Марко Тодоровић 5/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "Конципирање предузетничког бизниса са аспекта реинжењеринга".
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Никола Павловић 63/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ,
Тема: "Практична примена прорачуна превозног пута за извршење транспортних задатака из превоза терета".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, предавач , члан
У Врању, 23.11.2018.г.

Пројекти , награде и признања