Одбрана специјалистичких радова

Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Бојан Поповић 47/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ,
Тема: "Производност теретних возила као функција двеју променљивих".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с.  , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Никола Стефановић 66/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Избор пређеног пута у процесу транспорта робе - понављајући превозни пут са делимичним искоришћењем пређеног пута".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с.  , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 30.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Саша Гоцић 4/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "Интелигентни системи за одржавање безбедног одстојања у вожњи".
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с., ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ , проф.с.с.  , члан
У Врању, 23.11.2018.г.
Дана 29.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Марко Николић 62/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА У МЕЂУНАРОДНОМ ТРАНСПОРТУ".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , члан
У Врању, 19.11.2018.г.
Дана 29.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент  Александар Хеибергер 70/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета: МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ПРЕДУЗЕЋИМА ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА ПО МОДЕЛУ СТРАТЕШКОГ МЕНАЏМЕНТА".
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, проф.с.с. , председник
 2. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, предавач, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, проф.с.с. , члан
У Врању, 19.11.2018.г.

Дана 01.11.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Величковић Јована 1/ИМ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,

Тема: "МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА".

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 24.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања