Одбрана завршних радова

Дана 20.09.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Спасић Стефан 300/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: РЕВОЛВЕР СТРУГ. 

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ристић Милица 62/ЖЗС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  АЕРОЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА,

Тема: ТЕШКИ МЕТАЛИ КАО АЕРОЗАГАЂИВАЧИ. 

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ђорђевић Никола 222/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛИТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕ. 

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Тасић Наташа 60/ЖЗС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  АЕРОЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА,

Тема: ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ. 

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања