Одбрана завршних радова

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Миловановић Младен  282/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: СТРУЈАЊЕ ФЛУИДА КРОЗ ЦЕВИ - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Петковић Марко  304/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: CNC - ГЛОДАЛИЦА ЗА ИЗРАДУ ШТАМПАНИХ ПЛОЧА.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Станковић Никола  271/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: ХИДРАУЛИЧНЕ МАШИНЕ.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Додић Милош  290/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ БУШЕЊА.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стефановић Јована  320/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕКОНОМСКА МИСАО.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Станојевић Милош  221/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: МАРКАНТИЛИЗАМ.

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања