Одбрана завршних радова

Дана 20.03.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Пушић Немања 287/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,

Тема: ОЗНАЧАВАЊЕ ЧЕЛИКА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 15.03.2019.г.

Дана 21.02.2019. год. у 11,15 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Јовић Петар  294/ПE браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,

Тема: РЕЦИКЛАЖА.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРДАНА МРДАК, члан

У Врању, 18.02.2019.г.

Дана 21.02.2019. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ранчић Бобан 268/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,

Тема: ГЕОМЕТРИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ, ФАКТОРИ ОПТЕРЕЋЕЊА И НОСИВОСТ БОКОВА КОНУСНИХ ЗУПЧАНИКА КОД РЕДУКТОРА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 18.02.2019.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Миловановић Младен  282/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: СТРУЈАЊЕ ФЛУИДА КРОЗ ЦЕВИ - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Петковић Марко  304/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: CNC - ГЛОДАЛИЦА ЗА ИЗРАДУ ШТАМПАНИХ ПЛОЧА.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Станковић Никола  271/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: ХИДРАУЛИЧНЕ МАШИНЕ.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања