Одбрана завршних радова

Дана 16.05.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорић Никола 303/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: УРЕЂАЈИ ЗА ГУШЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ САБИЈЕНОГ ВАЗДУХА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 13.05.2019.г.
Дана 28.03.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Антонијевић Богдан 279/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,
Тема: CNC МАШИНА ЗА ГРАВИРАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан
У Врању, 25.03.2019.г.
Дана 28.03.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорђевић Бранка 86/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: УРЕЂАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОМПРИМИРАНОГ ВАЗДУХА - ПОДЕЛА, НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА И ОДРЖАВАЊА.
Састав Комисије:
 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 25.03.2019.г.
Дана 20.03.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Пушић Немања 287/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,
Тема: ОЗНАЧАВАЊЕ ЧЕЛИКА.
Састав Комисије:
 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 15.03.2019.г.
Дана 21.02.2019. год. у 11,15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Јовић Петар  294/ПE браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: РЕЦИКЛАЖА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРДАНА МРДАК, члан
У Врању, 18.02.2019.г.
Дана 21.02.2019. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ранчић Бобан 268/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,
Тема: ГЕОМЕТРИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ, ФАКТОРИ ОПТЕРЕЋЕЊА И НОСИВОСТ БОКОВА КОНУСНИХ ЗУПЧАНИКА КОД РЕДУКТОРА.
Састав Комисије:
 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 18.02.2019.г.

Пројекти , награде и признања