Дана 4.8.2020 год. у 09:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Никола Пејковић 300/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Дијагностика моторних возила,
Тема: Дијагностика путничких аутомобила.
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 31.7.2020.г.

Пројекти , награде и признања