Штампа

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Бајин Теодора 235/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: ВРСТЕ И МОДЕЛИ ОДРЖАВАЊА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
  2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
  3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.