Штампа

Дана 30.10.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Нешић Марина 213/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: НАЧИНИ ХЛАЂЕЊА И ПОДМАЗИВАЊА МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
  2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
  3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.