Штампа
Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Миловановић Младен  282/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД
из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: СТРУЈАЊЕ ФЛУИДА КРОЗ ЦЕВИ - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.
Састав Комисије:
  1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
  3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 26.10.2018.г.