Штампа

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Петковић Марко  304/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: CNC - ГЛОДАЛИЦА ЗА ИЗРАДУ ШТАМПАНИХ ПЛОЧА.

Састав Комисије:

  1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.