Штампа
Дана 21.02.2019. год. у 11,15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Јовић Петар  294/ПE браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: РЕЦИКЛАЖА.
Састав Комисије:
  1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
  2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
  3. ДР ГОРДАНА МРДАК, члан
У Врању, 18.02.2019.г.