Штампа
Дана 21.02.2019. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ранчић Бобан 268/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,
Тема: ГЕОМЕТРИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ, ФАКТОРИ ОПТЕРЕЋЕЊА И НОСИВОСТ БОКОВА КОНУСНИХ ЗУПЧАНИКА КОД РЕДУКТОРА.
Састав Комисије:
  1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
  3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 18.02.2019.г.