Штампа
Дана 20.03.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Пушић Немања 287/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,
Тема: ОЗНАЧАВАЊЕ ЧЕЛИКА.
Састав Комисије:
  1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 15.03.2019.г.