Штампа
Дана 28.03.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорђевић Бранка 86/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: УРЕЂАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОМПРИМИРАНОГ ВАЗДУХА - ПОДЕЛА, НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА И ОДРЖАВАЊА.
Састав Комисије:
  1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
  3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 25.03.2019.г.