Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛОШ ДОДИЋ 327/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ЗАКОНИ ПРИМЕНЕ ХИДРОСТАТИЧКОГ ПРИТИСКА.
Састав Комисије:
  1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
  3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања