Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ЈОВИЋ 272/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: ПНЕУМАТИКА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
  1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 7.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања