Дана 24.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ЂОРЂЕВИЋ 10/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА,
Тема: СИСТЕМ ЗАРАДЕ.
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић, председник
  2. др Светлана Трајковић, ментор
  3. др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 21.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања