Одбрана завршних радова

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Недељковић Милош  205/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  МЕХАНИКА 1,

Тема: ОСНОВНЕ СТАТИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ И СТАТИЧКИ ДИЈАГРАМ У ПОПРЕЧНИМ ПРЕСЕЦИМА РАВНИХ НОСАЧА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стошић Марјан  248/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,

Тема: БУКА И ЊЕН УТИЦАЈ НА ЧОВЕКА.

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Симоновић Стефан  68/СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: CNC ГЛОДАЛИЦЕ.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Милош Милошевић  276/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ,

Тема: АЛАТИ КВАЛИТЕТА.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Станковић Саша  73/НВ браниће ДИПЛОМСКИ РАД

из предмета:  ПРИМЕНА РАЧУНАРА,

Тема: ИНТЕРНЕТ И УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорђевић Јован  119/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: КЕЈИЗИЈАНСКА ЕКОНОМИЈА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 26.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања