Одбрана завршних радова

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Петковић Дарко 299/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: ЗАДАЦИ ПРИМЕЊЕНЕ ХИДРАУЛИКЕ - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 22.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Младеновић Стефан 284/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: СТАЦИОНАРНО ИСТИЦАЊЕ ТЕЧНОСТИ - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 22.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Станковић Милан 277/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: СТАЦИОНАРНО ИСТИЦАЊЕ ФЛУИДА - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 22.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Петровић Милош 258/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: ТЕОРИЈА ПОДМАЗИВАЊА НА ХИДРАУЛИЧНИМ СИСТЕМИМА СА АКЦЕНТОМ НА ПРАКТИЧНУ ПРИМЕНУ.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 22.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стевановић Душан 281/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА ОДСЕЦАЊЕ НА ТЕСТЕРАМА.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 22.10.2018.г.

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Томић Драгана 238/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВОЗИЛА,

Тема: ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КЛАСЕ ДВА.

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР БОЖИДАР КРСТИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 22.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања