Одбрана завршних радова

Дана 12.12.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Небојша Јосивов 212/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Породично предузеће на примеру ДОО Младост - Врање".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић , председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 9.12.2019.г.
Дана 11.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Филип Митић 265/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија интегралног транспорта,
Тема: "Транспортни превоз контејнерима".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић , председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 6.12.2019.г.
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Бранко Ђорић 387/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Хидраулика и пнеуматика,
Тема: "Технологија подмазивања клизних површина код хидрауличних компоненти".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 25.11.2019.г.
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Марина Милосављевић 388/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Механика - 2,
Тема: "Структура и кинематика кулисних и кривајних механизама".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 25.11.2019.г.
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Драгана Ристић 5/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Предузетништво,
Тема: "Управљање променама и иновацијама у предузетништву".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Бранислав Станисављевић, ментор
 3. др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 25.11.2019.г.
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Јована Младеновић 341/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Монополистичка конкуренција".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања