Одбрана завршних радова

Дана 25.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Петровић Михаило 250/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ЗАШТИТА ДРВЕТА 2,

Тема: МЕРЕ ЗАШТИТЕ ДРВЕТА НА СТОВАРИШТУ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ.

Састав Комисије:

 1. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан

У Врању, 22.10.2018.г.

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Јовановић Милош 158/СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,

Тема: ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ ЧЕЛИКА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 15.10.2018.г.

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Радић Огњен 286/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ БУШЕЊЕМ.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 15.10.2018.г.

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Марковић Никола 301/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: 3D ШТАМПАЧИ.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 15.10.2018.г.

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Поповић Немања 330/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: ХИДРАУЛИЧНЕ ПУМПЕ И МОТОРИ - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 15.10.2018.г.

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Нисић Милан 272/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДИ,

Тема: ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ КРЕМ БАНАНИЦА.

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 15.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања