Одбрана завршних радова

Дана 10.10.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Давидовић Маја 303/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: УТИЦАЈ ДРЖАВЕ НА ПРИВРЕДНИ И ЈАВНИ СЕКТОР.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 05.10.2018.г.

Дана 10.10.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Милошевић Маријана 323/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 05.10.2018.г.

Дана 10.10.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Трајковић Ивана 199/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: УТИЦАЈ МОНОПОЛА НА ПОНАШАЊЕ ТРЖИШТА.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 05.10.2018.г.

Дана 04.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Васковић Маријан 197/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА,

Тема: САСТАВ И ОСОБИНЕ МЛЕКА.

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 01.09.2018.г.

Дана 04.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Миленковић Јелена 238/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА,

Тема: ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ КИСЕЛО МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА.

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 01.10.2018.г.

Дана 04.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Васковић Маријан 197/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА,

Тема: САСТАВ И ОСОБИНЕ МЛЕКА.

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 01.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања