Одбрана завршних радова

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Алексић Маријана 237/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: КОНСТРУКТИВНА ИЗВОЂЕЊА И УПОРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АГРЕГАТА МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Алексић Маријана 237/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: НКОНСТРУКТИВНА ИЗВОЂЕЊА И УПОРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АГРЕГАТА МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Нешић Марина 213/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: НАЧИНИ ХЛАЂЕЊА И ПОДМАЗИВАЊА МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Китановић Александар 216/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: КОНСТРУКТИВНО ИЗВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОЧИОНИХ СИСТЕМА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојковић Катарина 246/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДИОНИЦА И КАДРОВА У СЛУЖБИ ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Бајин Теодора 235/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: ВРСТЕ И МОДЕЛИ ОДРЖАВАЊА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања