Одбрана завршних радова

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ивановић Милица 231/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: КОНСТРУКТИВНА ИЗВОЂЕЊА И КАРАКТЕРИСТИКА САВРЕМЕНИХ ПРЕНОСНИХ МЕХАНИЗМА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ивановић Александар 211/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,

Тема: СИСТЕМИ ЗА НАПАЈАЊЕ МОТОРА ГОРИВОМ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојановић Стефан 228/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: АНАЛИЗА КОЧИОНИХ СИСТЕМА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Нешић Марина 213/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: НАЧИНИ ХЛАЂЕЊА И ПОДМАЗИВАЊА МОТОРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Алексић Маријана 237/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: КОНСТРУКТИВНА ИЗВОЂЕЊА И УПОРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АГРЕГАТА МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Дана 27.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Цветковић Љубен 240/ДС-МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: ПРОРАЧУН, ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРИФУГАЛНИХ ПУМПИ

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 24.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања