Одбрана завршних радова

Дана 27.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Станисављевић Невена 273/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА,

Тема: ЈАЈА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈА У ЉУДСКОЈ ИСХРАНИ

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 24.09.2018.г.

Дана 27.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Јовановић Маја 266/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА,

Тема: ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ БЕЛОГ СИРА СА ПАПРИКОМ

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 24.09.2018.г.

Дана 27.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Тодоровић Стефана 265/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА,

Тема: ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ БЕЛОГ МЕКОГ СИРА

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 24.09.2018.г.

Дана 25.09.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стефановић Никола 72/СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: УЉНО-ХИДРАУЛИЧНЕ ПУМПЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ЊИХОВО УПРАВЉАЊЕ

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 21.09.2018.г.

Дана 27.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Манасијевић Маријана 232/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,

Тема: ЕФЕКТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 21.09.2018.г.

Дана 25.09.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Маринковић Александар 267/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА,

Тема: ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕПЉЕНОГ ЛАМЕЛИРАНОГ ДРВЕТА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА

Састав Комисије:

 1. СЦИ ДАМЈНА СТАНОЈЕВИЋ председник
 2. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, ментор
 3. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан

У Врању, 21.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања