Одбрана завршних радова

Дана 24.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Антић Петар 134/СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: ТЕХНОЛОГИЈА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА МОТОРНИХ ВОЗИЛА. 

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 20.09.2018.г.

Дана 24.09.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојковић Драгана 300/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,

Тема: МЕДИЈИ ТРЖИШНОГ КОМУНИЦИРАЊА. 

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 20.09.2018.г.

Дана 24.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Трајковић Иван 215/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,

Тема: СПОЈНИЦЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. 

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 20.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Спасић Стефан 300/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: РЕВОЛВЕР СТРУГ. 

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ђорђевић Никола 222/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛИТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕ. 

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Дана 20.09.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Ристић Милица 62/ЖЗС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  АЕРОЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА,

Тема: ТЕШКИ МЕТАЛИ КАО АЕРОЗАГАЂИВАЧИ. 

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 17.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања