Одбрана завршних радова

Дана 20.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Вук Николић 242/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Одржавање моторних возила,
Тема: "Начин хлађења и подмазивања мотора моторних возила".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 15.11.2019.г.
Дана 15.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Наташа Стошић 330/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Тржишна стања у привреди и равнотежа предузећа".
Састав Комисије:
 1. др Светлана Трајковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 12.11.2019.г.
Дана 4.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Асен Рангелов 298/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи технологије анималних производа,
Тема: "Месо као сировина за прераду у месарској пракси".
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. мр Јасмина Стојиљковић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.
Дана 6.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Стефан Анђелковић 208/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: "Историјски развој система за пренос снаге код моторних возила".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.
Дана 4.11.2019 год. у 12:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Весна Јовановић 63/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Анализа опасности у храни,
Тема: "Добра хигијенска и добра произвођачка пракса".
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. мр Јасмина Стојиљковић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Марко Митровић 252/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Дијагностика моторних возила,
Тема: "Примена ОБД II дијагностике код савремених путничких возила".
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања