Одбрана завршних радова

Дана 14.05.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојановић Милош 178/МИ-СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,

Тема: "ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРИВА ЗА БЕНЗИНСКЕ И ДИЗЕЛ МОТОРЕ".

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 10.05.2018.г.

Дана 26.04.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стаменковић Жељко 274/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: "ДИВИДЕНДА КАО ДОХОДАК АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА".

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. МР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 23.04.2018.г.

Дана 26.04.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стаменковић Жељко 274/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: "ДИВИДЕНДА КАО ДОХОДАК АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА".

 

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. МР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

 

У Врању, 23.04.2018.г.

Дана 04.04.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Трајковић Андријана 178/СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: "ХИБРИДНИ АУТОМОБИЛИ У ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ ФОСИЛНИХ ГОРИВА".

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 30.03.2018.г.

Дана 01.03.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Симић Данијел 212/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ,

Тема: "СИСТЕМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У BRITISH AMERICAN TOBACCO - VRANJE".

Састав Комисије:

 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан

У Врању, 26.02.2018.г.

Пројекти , награде и признања