Одбрана завршних радова

Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александар Јовановић 255/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: "Електрична моторна возила".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 11:15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ристић Јована 236/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Светска криза и преносивост на РС Србију".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Гордана Мрдак , ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милош Ђорђевић 195/СИ-МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машински елементи,
Тема: "Основе геометријске величине и прорачун редукатора са паралелним вратилима".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Никола Тасић 244/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машински материјали,
Тема: "Испитивање машинских материјала".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Небојша Димитријевић , ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 11:15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Миљана Младеновић 339/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Пословне комуникације,
Тема: "Утицај друштва на процес комуницирања".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.
Дана 28.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Душан Станковић 83/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Еколошка микробиологија,
Тема: "Бактериолошко испитивање отпадне воде реке Јабланице у околини Лебана"..
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. др Срђан Тасић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања