Одбрана завршних радова

Дана 28.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милан Томић 251/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машински материјали,
Тема: "Означавање челика"..
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александар Стојчић 217/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: "Системи за напајање и убризгавање горива код мотора"..
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Данило Јањић 269/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: "Хибридна возила".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 11:15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Стефан Николић 333/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Улога државе у тржишној економији".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.
Дана 31.10.2019 год. у 11:15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Теодора Стошић 2/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Пословне комуникације,
Тема: "Пропаганда и промоционе стратегије".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић , председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.
Дана 30.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Далибор Игњатовић 346/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Меркантилистичка доктрина".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања