Одбрана завршних радова

Дана 30.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Јован Петковић 335/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Анализа процеса сегментације тржишта".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.
Дана 29.10.2019 год. у 11:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Наталија Марковић 44/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Агроекологија,
Тема: Утицај еколошких параметара на метеоролошке прилике на територији града Врања..
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. др Јелена Марковић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 22.10.2019.г.
Дана 24.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ЂОРЂЕВИЋ 10/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА,
Тема: СИСТЕМ ЗАРАДЕ.
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Светлана Трајковић, ментор
 3. др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 21.10.2019.г.
Дана 17.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александра Митић 271/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија млека,
Тема: Технолошки поступак производње кајмака.
Састав Комисије:
 1. Др Срђан Тасић, председник
 2. Мр Јасмина Стојиљковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 14.10.2019.г.
Дана 17.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Јована Васиљковић 288/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија млека,
Тема: Технолошки поступак производње сладоледа.
Састав Комисије:
 1. Др Срђан Тасић, председник
 2. Мр Јасмина Стојиљковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 14.10.2019.г.
Дана 17.10.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александра Давидовић 8/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Стратегија инвестиција,
Тема: Статичка анализа инвестиционог пројекта.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 14.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања