Одбрана завршних радова

Дана 17.10.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Марија Давидовић 9/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Стратегија инвестиција,
Тема: Динамичка анализа инвестиционог пројекта.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 14.10.2019.г.
Дана 17.10.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Анђела Симоновић 334/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: Методе трговине хартијама од вредности.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 14.10.2019.г.
Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александар Антић 287/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија воћа и поврћа,
Тема: Складиштење воћа конзервисаног ниским температурама на примеру "Хладњача DEJ" Ранутовац.
Састав Комисије:
 1. Мр Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Јована Џољић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 7.10.2019.г.
Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Стефан Миленковић 328/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Предузетништво,
Тема: Менаџмент људских ресурса у предузетничком подухвату.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Др Бранислав Станисављевић, ментор
 3. Др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 7.10.2019.г.
Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент КРИСТИНА ВАСИЛЕВ 256/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: СВЕТЛОСНИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 7.10.2019.г.
Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ЈОВИЋ 272/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: ПНЕУМАТИКА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 7.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања