Одбрана завршних радова

Дана 9.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милица Спасић 96/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Аерозагађење и заштита ваздуха,
Тема: Квалитет ваздуха на територији града Врања у 2017. години.
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Јована Џољић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 4.10.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент БИЉАНА АРСИЋ 310/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ПНЕУМАТСКЕ СТАНИЦЕ - ОСОБИНЕ, КОНСТРУКТИВНА РЕШЕЊА И ПРИМЕНА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛОШ ДОДИЋ 327/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ЗАКОНИ ПРИМЕНЕ ХИДРОСТАТИЧКОГ ПРИТИСКА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 328/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ПРИНЦИП РАДА ХИДРАУЛИЧНОГ УРЕЂАЈА ЗА ПОТИСКИВАЊЕ СУДА У ТУНЕЛСКОЈ ПЕЋИ Д.О.О. "ИГМ МЛААДОСТ" ЛЕСКОВАЦ ОГРАНАК ВЛАСОТИНЦЕ.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ 312/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ОПШТИ ПРИНЦИП И РАД ХИДРАУЛИЧНИХ ПРЕСА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ 315/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МЕХАНИКА - 1,
Тема: НОСАЧИ ОПТЕРЕЋЕНИ КОНТИНУАЛНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ ПРИМЕНА И ПРОРАЧУН.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања