Одбрана завршних радова

Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Стефан Миленковић 328/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Предузетништво,
Тема: Менаџмент људских ресурса у предузетничком подухвату.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Др Бранислав Станисављевић, ментор
 3. Др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 7.10.2019.г.
Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент КРИСТИНА ВАСИЛЕВ 256/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: СВЕТЛОСНИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 7.10.2019.г.
Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ЈОВИЋ 272/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: ПНЕУМАТИКА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 7.10.2019.г.
Дана 9.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милица Спасић 96/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Аерозагађење и заштита ваздуха,
Тема: Квалитет ваздуха на територији града Врања у 2017. години.
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Јована Џољић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 4.10.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент БИЉАНА АРСИЋ 310/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ПНЕУМАТСКЕ СТАНИЦЕ - ОСОБИНЕ, КОНСТРУКТИВНА РЕШЕЊА И ПРИМЕНА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛОШ ДОДИЋ 327/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ЗАКОНИ ПРИМЕНЕ ХИДРОСТАТИЧКОГ ПРИТИСКА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања