Одбрана завршних радова

Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЂОРЂЕ СТОЈКОВИЋ 261/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЈОВАНА ПЕНЕВ 261/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: АУТОМАТСКИ МЕЊАЧКИ ПРЕНОСНИЦИ.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент АНДРИЈАНА АЛЕКСИЋ 72/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЗАГАЂИВАЊЕ ХРАНЕ.
Састав Комисије:
 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ЦВЕТКОВИЋ 329/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент САЊА ТАСКОВИЋ 349/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ПОСЛОВНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент САНДРА СИМИЋ 350/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: СВОЈИНА У ТРЖИШНОЈ ЕКОНОМИЈИ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања