Одбрана завршних радова

Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 328/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ПРИНЦИП РАДА ХИДРАУЛИЧНОГ УРЕЂАЈА ЗА ПОТИСКИВАЊЕ СУДА У ТУНЕЛСКОЈ ПЕЋИ Д.О.О. "ИГМ МЛААДОСТ" ЛЕСКОВАЦ ОГРАНАК ВЛАСОТИНЦЕ.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ 312/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: ОПШТИ ПРИНЦИП И РАД ХИДРАУЛИЧНИХ ПРЕСА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ 315/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МЕХАНИКА - 1,
Тема: НОСАЧИ ОПТЕРЕЋЕНИ КОНТИНУАЛНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ ПРИМЕНА И ПРОРАЧУН.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЂОРЂЕ СТОЈКОВИЋ 261/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЈОВАНА ПЕНЕВ 261/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: АУТОМАТСКИ МЕЊАЧКИ ПРЕНОСНИЦИ.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент АНДРИЈАНА АЛЕКСИЋ 72/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЗАГАЂИВАЊЕ ХРАНЕ.
Састав Комисије:
 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања